Ekonomi

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. – Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
72. Olağan Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
06.04.2024
Genel Kurul Tarihi
02.05.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
01.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KADIKÖY
Adres
İstanbul, Kadıköy, Bora Sokak, Nida Kule Göztepe İş Merkezi, No: 1 K: B1
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması
2 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi
3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması
4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdike sunulması
5 – Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi
6 – Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
7 – Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti
8 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun genel kurulun onayına sunulması
10 – 2023 yılı hesap döneminde 3’ncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
11 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin genel kurula bilgi verilmesi
12 – 2023 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi
13 – “Ücretlendirme Politikası” ve üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve müzakeresi
14 – Revize edilen “Bilgilendirme Politikası”nın Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince genel kurulun bilgisine sunulması
15 – Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396’ncı maddelerinde yer alan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi
16 – Dilek ve temenniler
17 – Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

– 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu genel kurulun bilgisine sunulmuş ve finansal tablolar onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu2023 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetler kapsamında ibra edilmiştir.

– Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım önerisi kabul edilmiştir. Yatırımlar sebebiyle artan likitide ihtiyacı ve şirketin finansal yapısının korunması gereklilikleri nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

– Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yönetim Kurulu’nun önerdiği BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. genel kurul tarafından onaylanmıştır.

– 2 Mayıs 2025 tarihine kadar görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş ve Yönetim Kurulu üyelerine sağlanacak haklar belirlenmiştir.

– 2023 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminatlar, rehinler, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler, 2023 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemler, “Ücretlendirme Politikası” ve 2023 yılı faaliyet döneminde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.

– Şirketimizin revize edilen “Bilgilendirme Politikası”ndaki değişikliklerle ilgili özet bilgiler okunarak genel kurul bilgilendirilmiştir.

– Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerindeki yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin ve yetki verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
72. OGK Hazır Bulunanlar Listesi.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
72. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 02/05/2024 tarihinde saat 10:00’da şirket merkez adresi olan “İstanbul, Kadıköy, Bora Sokak, Nida Kule Göztepe İş Merkezi, No: 1 K: B1” adresinde yer alan B1 katındaki toplantı salonunda yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanağı dokümanları duyuru ekimizde sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu